• DUYARLILIK ve ŞEFFAFLIK İLKELERİYLE
    GÜVENLİK
    İHTİYAÇLARINIZI KARŞILIYORUZ!
  • GÜVENLİK ÜRÜNLERİNDE
    MİLLİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ!

Siber Suç Analizi

İşlenen suç veya yaşanan siber güvenlik ihlali sonrasında delillerin profesyonel bir ekip tarafından toplanması ile suçlu hakkında önemli bilgiler ve kanıtlar ortaya çıkarır.

Penetrasyon Testleri

Sahip olunan bilişim sistemlerindeki güvenlik zaafiyetlerinin üçüncü bir göz tarafından kontrol edilmesi ve raporlanması proaktif güvenliğin ilk adımlarındandır.

Soc ve Some Hizmetleri

Kurumun iç ve dış tarafta bir siber saldırgan gözüyle tüm güvenlik bileşenlerini gerçek hayattakine benzer saldırı simülasyonları ile ölçümü ve analizidir.

Sosyal Mühendislik

Sosyal Mühendislik ve APT Değerlendirme Testleri, mevcut bilgi güvenliği seviyenizi sıradan sızma testlerinden çok daha etkili bir şekilde ölçebilmenize imkan sağlar.

Log Yönetimi

Güvenlik olaylarına karşı Log kayıtlatının düzenlenerek birden fazla güvenlik probleminin bir araya geldiğinde nasıl bir tehdit oluşturabileceğini planlanamamasıdır.

Dos ve DDoS Testleri

kurumunuza gelebilecek tüm DDoS ataklarının gerçek ortamlarda “botnet ve benzeri illegal sistemler kullanmadan” özel olarak geliştirdiğimiz yazılımlarla test edebiliyoruz.

Kurumsal SOME Eğitimleri

SOME’ler siber olayları bertaraf etmede, oluşması muhtemel zararları önlemede veya azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinde hayati önemi olan yapılardır.

EĞİTİMLER

"Duyarlılık ve Şeffaflık" İlkeleriyle Güvenlik İhtiyaçlarınızı Karşılıyoruz!

Enerji, bankacılık, finans ve telekomünikasyon gibi önemli sektörler için milli güvenlik yazılımları tercih ediyoruz!